Bambust sisaldavad toidunõud on keelatud

06. aprillil saatis Põllumajandus- ja Toiduamet välja teavituskirja, milles teatas, et kõik bambust, maisi ning samalaadseid  täiteaineid sisaldavad toidunõud loetakse kehtivatele nõuetele mittevastavateks ning nende turustamine Eestis ja Euroopa Liidus tuleb peatada. Lisame siia teavituskirja täisteksti.
Bringpacki toidupakendid on valmistatud PP plastist või melamiinist ning ei sisalda keelatud materjale.

From: Põllumajandus- ja Toiduamet <noreply@pta.agri.ee>
Sent: 07 April 2021 16:04
To: priit.mikelsaar@biomarket.ee
Subject: Teavituskiri bambust sisaldavate plastesemete kohta

TEAVITUSKIRI

07.04.2021

Teatis bambust sisaldavate toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastesemete nõuetekohasuse seisukohast Euroopa Liidus

Kõik bambust sisaldavad toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastesemed loetakse kehtivatele nõuetele mittevastavateks. Euroopa Komisjoni vastav märgukiri on kättesaadav ka liikmesriikide keeltes Komisjoni ja Maaeluministeeriumi veebilehel.

Kõik Euroopa Liidus turule toodud toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalid ja -esemed peavad vastama Komisjoni määruses (EL) nr 10/2011 esitatud nõuetele, hõlmates ka vastavust lubatud lähteainete loetelule. Kuna bambus (sh bambusjahu, bambuskiud) pole lubatud lähteainete loetelus, on bambust sisaldavad plasttooted määruse nõudeid eirates turule toodud ning nende edasine käitlemine Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides tuleb peatada. Sama kehtib ka mitmeid teisi samalaadseid täiteaineid (nt mais, nisuõled) sisaldavate plastesemete kohta. 

Bambus-plast esemeid pole mitte ainult nõuetele mittevastavad, neid seostatakse ka otsese ohuga tervisele. Viimase kolme aasta jooksul on bambus-melamiin toodetega seoses esitatud umbes 70 ohuteadet läbi toidu ja sööda kiirhoiatussüsteemi (RASFF), kus laboratoorselt on kinnitatud melamiini või formaldehüüdi migratsiooni piirnormide ulatuslikud ületused (ulatudes isegi kuni 30 korda üle piirnormi). Melamiini seostatakse neerukahjustustega ning formaldehüüdile on omistatud kantserogeenne toime (ninaneeluvähk, leukeemia).

Seega tuleb bambust (ja teisi samalaadseid täiteaineid) sisaldavate toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastesemete edasine käitlemine Eestis ja Euroopa Liidu teistes liikmesriikides peatada.

Rohkem infot leiate Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt.

Täiendavate küsimuste korral palun pöörduge ameti toiduosakonna peaspetsialisti Katrin Jõgi poole e-postil: katrin.jogi@pta.agri.ee.


Eelmine
Avaldatud artiklid