Miks see re-use teema üldse oluline on?

Korduskasutavate pakendid on oluline osa ringmajanduse mudelist. Ringmajanduse mudeli lähtekoht on teadmine, et senine lineaarne majandusmudel ehk “tooda-tarbi-viska minema” ei saa kesta enam kaua - maapõue piiratud ressursid saavad lihtsalt otsa. Inimkonnana võtame ringlusse piiratud maavarasid täna väga vähe - vähem kui 12% tootmises kasutatatud materjalidest tuuakse EL’is majandusse tagasi, maailmas tervikuna veel vähem.

Üks kõige suuremaid probleeme ringmajandusemudeli rakendamisel on täna plasti ning eelkõige toidupakenditeks kasutatava plasti ringluses hoidmisel. 80–85 % mereprügist, mida mõõdetakse rannast leitud prügiesemete arvuna, moodustab EL-is plast, millest 50 % on ühekordselt kasutatavad plastesemed, eelkõige toidupakendid. See tähendab, et ilma ühekordsetele toidupakendile lahenduse leidmist ei ole võimalik kestlikku tarbimismudelit võimalik ette näha.

Näeme olulist rolli ringmajanduse levikul selles, et me inimeste/tabijatena saaksime aru, et igasugune pakend maksab ja sellega kaasneb ühiskonnale kulu.  Ühekordne pakend ei ole tasuta, isegi, kui selle hinda me täna ei näe - selle kulu võtab täna enda kanda maakera ning nii see kaua kesta  ei saa. Nüüd meie uskumus siin on see, et korduskasutatav pakend on keskkonna mõttes mõistlikum lahendus isegi kui see (vähemalt esialgu) on kallim kui ühekordne. 
Järgmine
Kuidas Bringpack töötab?